Skip Navigation Links

Hlavní myšlenkou Letohrádku je

 • zvednout se na vlastní nohy a udržet se tam, a to hlavně manufakturou
 • být živou záchranou tradičních řemesel
 • ba co víc, aby tradiční řemesla udrželi naši “miláčci”
 • dát možnost těm, které ostatní nedokázali zaškatulkovat a hlavně těm, kterým nikdo nechtěl dát šanci (jak uvidíte, jde to i jinak než na nás zapomenout v ústavech)
 • a hlavně neškemrat o peníze, když si je můžem vydělat prací

Tímto postojem k problému je projekt Letohrádku Vendula zcela unikátní. Nechceme totiž vytvářet problémy tam, kde by být nemusely.

Jak myšlenku realizujeme

Základní myšlenka je prakticky realizována poskytováním jednotlivých alternativních služeb:

 • denním stacionářem
 • řemeslnou chráněnou dílnou
 • krizovým centrem s ubytováním pro lidi se zvláštními potřebami
 • službou chráněného bydlení
 • autodoprava imobilních klientů
 • osobní asistence
 • psychorehabilitační pobyty v Letohrádku Vendula
 • výuka tradičních řemesel
 • zdravotní rehabilitace